රස පදමටම නම ගිය.. ලෝකයේ සුපිරිම බර්ගර් වර්ග 5ක රෙසිපි!

අවසානයේ බර්ගර් බන් ඇතුල් පැතිද බටර් ගා ෆ්‍රයි…

Posted by

1. Bacon and Kimchi

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: චිලී සෝස් කෝප්ප 1/4, මෙයොනීස් කෝප්ප 1/4, ටොමැටෝ කෙචප් කෝප්ප 1/4, බේකන් පෙති 4, බීෆ් චක් ග්‍රෑම් 500, ලුණු, චීස් පෙති 4, බර්ගර් බන් 4, අතින් කඩාගත් කිම්චි කෝප්ප 1

සාදන ආකාරය: කුඩා භාජනයක් තුළ සෝස්, මෙයොනීස් සහ කෙචප් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

පසුව ග්‍රිල් එකක හෝ පෑන් එකක බේකන් පෙති රන්වන් පැහැ වනතුරු ෆ්‍රයි කරගන්න.

ඒ අතරතුර බර්ගර් ග්‍රෑම් 50ක් රත්කර එයට පදමට ලුණු දමා වැඩි ගින්දරේ.. බීෆ් චක් ග්‍රෑම් 500 කොටස් දෙකකට, පැටි දෙකක් වනසේ සාදා ෆ්‍රයි කරගන්න. අවසානයේ බර්ගර් බන් ඇතුල් පැතිද බටර් ගා ෆ්‍රයි කර පලමුව සෝස්, මායෝ, කෙචප් පේස්ට් ගා චීස් පෙති අතුරා, චීස් මෙලෙක් වනතුරු පෑන් එක ලිපේ තබන්න. චීස් මෙලෙක් වීගෙන එන විට යලිත් මිශ්‍රණය ගා, ඊට උඩින් බීෆ් පැටිද, ඊටත් උඩින් බේකන්ද අවසානයේ කිම්චිද තබා වසා උණු උණුවේම කෑමට ගන්න.

2. Los Angeles Double Cheeseburgers 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: මෙයොනීස් කෝප්ප 1/3, බැදපු තල මේස හැඳි 1, බටර් මේස හැඳි 4, බර්ගර් බනිස් 4, බීෆ් චක් කිලෝ 1, ලුණු, ගම්මිරිස්, ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2 ක්, චෙඩර් චීස් පෙති 8, සලාද කොළ 4, තල කොළ 4, තක්කාලි තුනී පෙති 4, ලූනු පෙති 4

සාදන ආකාරය: මුලින්ම මෙයොනීස් එක්ක තල මිශ්‍ර කරගන්න. 

ඊට පස්සෙ පෑන් එකක් රත් කරගෙන බටර් ගාපු බර්ගර් බන්වල දෙපැත්තම ෆ්‍රයි කරගන්න. 

ඒ අතරට වෙනමම හදාගන්න අවශ්‍යයි බීෆ් චක් වලට ලුණු හා ගම්මිරිස් දාලා කලවම් කරලා, කොටස් 4කට කඩලා පැටි විදියට. ඒ පැටි ඔලිව් ඔයිල් වලින් පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න ඔ්න. ගානට ෆ්‍රයි වීගෙන එනකොටම පැටි උඩට දාන්න චෙඩාර් චීස් පෙත්ත ගානෙ. දාලා චීස් මෙලෙක් වෙන අතරට.. බනිස් උඩින් සලාද, තල කොළ, තක්කාලි, ළූණු අතුරලා, ඒ උඩින් අර මයෝ, තල මික්ස් පේස්ට් එකත් ගාලා තිබ්බා නම්, පැටි රෙඩි වෙලා චීස් මෙලෙක් වෙද්දිම.. බාලා කෑමට ගන්නයි තියෙන්නෙ.

3. Pimento Cheese Stuffed

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බීෆ් චක් ග්‍රෑම් 500, සර්ලොයින් ග්‍රෑම් 500, එළවලු තෙල්, ලුණු, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/4, චෙඩාර් ග්‍රෑම් 100, අබ තේ හැඳි 1/2, මෙයොනීස් මේස හැඳි 1, හීනියට කැපූ රෙඩ් පෙපර් මේස හැඳි 2, බර්ගර් බන් 4, පෑන් ෆ්‍රයි කරපු මිරිස් කරල්

සාදන ආකාරය: භාජනයක බීෆ් චක්, ලුණු සහ ගම්මිරිස් මිශ්‍ර කර සමාන කොටස් 4කට බෙදා පැටි සාදන්න. සාදා ඒවායේ මැද්ද ඇඟිල්ලෙන් තදකර වළක් තනා ඊට එළවළු තෙල් වත් කරන්න. වත්කර ඒවා රන්වන් පැහැවන තුරු පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න.

ඒ අතරට වෙනමම චෙඩාර් චීස්, අබ, ගම්මිරිස්, මෙයොනීස් එකට මිශ්‍ර කර.. සර්ලොයින් එහි හොඳින් දවටා.. ග්‍රිල් හෝ පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඒ අතර තුරද ඔබට කැමති පරිදි තව තවත් චීස් එකතු කල හැක. 

අවසානයේ බටර් තවරා තරමක් ෆ්‍රයි කල බර්ගර් බන් මැද්දට පැටි සහ ස්ලොයින් තබා.. රෙඩ් පෙපර් සහ මිරිස් කරල්ද තබා..!

4. Ginger Sesame Pork

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: පෝර්ක් චක් ග්‍රෑම් 500, සිහින්ව කපා ගත් ලූණූ ගස් 2, ඉඟුරු මේස හැඳි 1, සුදුළූණු, කරාබුනැටි 1, තල තෙල් තේ හැඳි1 ½, ලුණු, ගම්මිරිස්, බර්ගර් බන් 4, කොලෙස්ලෝ සලාද කෝප්ප 2, විනාකිරි තේ හැඳි 2, සෝයා සෝස් තේ හැඳි 1

සාදන ආකාරය: භාජනයක පෝර්ක් චක්, ඉඟුරු, සුදුළූණු, තල තෙල්, ලුණු, ගම්මිරිස් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. පසුව සමාන කොටස් 4කට කඩා පැටි සාදන්න. 

සාදා බටර් වලින් ඒවා හොඳින් පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඒ අතරට බර්ගර් බන්වල බටර් ගා ෆ්‍රයි හෝ ග්‍රිල් කර සූදානම් කරගන්න.

වෙනමම භාජනයකට විනාකිරි, සෝයා සෝස්, තල තෙල්, කොලෙස්ලෝ, ලුණු, ගම්මිරිස් දමා මිශ්‍රනයක් සාදාගන්න. අවසානයේ ඒවා බනිස් මත ගා, පැටි තබා, ලූණු කොලද උඩින් අතුරා කෑමට ගන්න.

5. Smashed Cheddar and Onion

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: තුනී පාන්, බටර්, පිකල්, බර්ගර් බන්, බීෆ් චක් ග්‍රෑම් 500, ලුණු, ගම්මිරිස්, සිහින්ව කපා ගත් ලූනු ගෙඩි 2, චෙඩාර් චීස් ග්‍රෑම් 100

සාදන ආකාරය: බීෆ් චක්, ලුණු, ගම්මිරිස්, ලූණු හොඳින් මිශ්‍ර කර, සමාන කොටස් 4ට කඩා පැටි සාදාගන්න. පසුව ඒවා, පෑන් එකකට බටර් රත් කර හොඳින් ෆ්‍රයි කරගන්න. පදමට ෆ්‍රයි වීගෙන එන විට පැටි උඩට අවශ්‍ය පරිදි චීස් දමන්න.

ඒ අතරට බර්ගර් බන්, බටර් ගා තරමක් ෆ්‍රයි කර පිකල් අතුරා ලෑස්ති කොට තැබිය යුතුය. පැටි මතට දැමූ චීස් මෙලෙක් වී එනවිට බර්ගර් බන් උඩට බා මදක් නිවුන පසු කෑමට ගන්න.
Latest