එළවළු, මස්, බිත්තර පදමට... තාච්චියෙ ගින්දර දැල්ලට රස වෙන උඩදාන බතේ කතාව!

ක්‍රිව. 1368-1644, මිං රාජවංශයේ අවසාන භාගයේදී ෆ්‍රයිඩ්…

Posted by

ෆ්‍රයිඩ් රයිස්...

රෙසිපියෙ ආරම්භය සනිටුහන් වෙන්නෙ ක්‍රිව. 589-618 කාලෙ, චීනයෙ නැගෙනහිර ජියැංසු පළාතේ යන්ග්ෂුස් නගරයේ සුයි රාජවංශය පවතින සමයෙ. ඒ මුල් රයිස් එක යාන්චෝව් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නෙ. ඌරු මස්, ඉස්සො, බත් සහ මුද්දරප්පලම් කලවමකින් හැදුණු. 

නමුත් ක්‍රිව. 1368-1644, මිං රාජවංශයේ අවසාන භාගයේදී ෆ්‍රයිඩ් රයිස් නැවත හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ඉතිරි වූ ආහාර යළිත් භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමයක් විදියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි, රයිස්වලට වැඩිපුර මස් සහ එළවළු එකතු වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නෙත් මේ කාලයෙදිමයි. සමකාලීනව ම ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, කබලක ළාවට බැදීමටත් පටන් අරගෙන තියනෙවා.

සාම්ප්‍රදායික දකුණු චීන ජාතිකයින් මස් සහ එළවළු එක්ක මේ ළාවට බැදූ බත් ආහාරයට ගන්න ලොකු ඇල්මක් දක්වලා. විශේෂයෙන් ම ගෙවල්වල, වේලකට කලින් ඉතුරුවෙන එළවළු, මස් සහ බත් එකට බැදලා කෑමට ගන්න. ඒ හැරුණාම ඒකෙ රසය වැඩි කරගන්න එයාලා සෝයා සෝස්, තෙල් හා සුදුලූනුත් එකතු කරලා.

චීන ෆ්‍රයිඩ් රයිස්වල මූලික අංග අතරට බත්, මස්, එළවළු, සෝයා සෝස්, සුදුලූනු අනිවාර්යයයි. ඒ ප්‍රමිතියට හැදෙන චීනයේ යැංෂෝ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, සිචුවාන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වැනි වට්ටෝරු අදටත් රයිස් රෙසිපි නාමාවලියෙ කිරුළු දරනවා.

විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කැන්ටනීස් ජාතිකයින් අතරද මේ වගේ, කැඩුණු එළවළු සහ මස්වලින් හදන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ කෑමක් තිබිලා තියෙනවා. එයාලා තමයි චීන තාච්චිය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදන්න ඉස් ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නෙ.
Latest