කටට රහට, රසට ගුණට.. ගෙදරදිම හදාගන්න! පංකාදු ලාංකීය වෙජි කෑම 5ක්

වෙනමම භාජනයකට ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, රස…

Posted by

1. පොළොස් චට්නි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: විනාකිරි කෝප්ප 1/4, අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදුලූනු බික් 5ක්, අබ, කරාබු නැටි 2-3ක්, එනසාල් ඇට 2ක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1, රතුලූනු ග්‍රෑම් 50ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, ලුණු

සාදන ආකාරය: පොළොස් ගෙඩිය සෝදා හතරට පලා හොඳින් මෘදු වන තුරු තම්බා ගන්න. පසුව වතුර බේරා හැර වහල්ල ඉවත්කර සිහින්ව ලියා ගන්න. රතුලූනුද සිහින්ව ලියන්න. ඉඟුරු, සුදුලූනු, අබ.. විනාකිරෙන් අඹරා ගන්න. අවසානයේ මැටි භාජනයකට සීනි, විනාකිරි, ලුනු, සුදු ලූනු සහ විනාකිරෙන් අඹරාගත් අබ, ඉඟුරු දමා ලිප තබන්න. රසට අනූව ලුණු ද එකතු කරන්න. එය කලවම් කොට සිහින්ව ලියාගත් පොළොස්ද දමා මද ගින්නේ පිස ගන්න. ඉස්ම හිඳී පදම ආ විට ලිපෙන් බා නිවෙන්නට හැර වියළි බෝතල් වල අසුරා කල්තබා ගැනීමටද හැකිය.

2. බැදපු බණ්ඩක්කා සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ළපටි බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 150-200ක්, තීරු වලට කැපූ තක්කාලි ගෙඩි 1, සිහින්ව කැපූ අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්, හීනියට ලියූ බී ලූණු ගෙඩි 1, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු, දෙහි යුෂ, තෙල්

සාදන ආකාරය: මුලින්ම බණ්ඩක්කා නැටි කපා හොඳින් සෝදා දික් අතට, තීරු ලෙසින් 4ට පලා, ලුණු සහ කහ දාමා අත ගාන්න. ඉන්පසු තාච්චියක් ලිප තබා තෙල් දා, රත්වන විට බණ්ඩක්කා, තද කොළ පැහැයට හැරෙන තෙක් බැද තෙල් බේරෙන ලෙසින් බාන්න. පසුව වෙනමම භාජනයකට ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, දෙහි යුෂ දමා, තක්කලි පොඩි නොවන ලෙසින් අතගාන්න. අවසානයේ බණ්ඩක්කා, තෙල් බේරුනු පසුව සම්බෝල මිශ්‍රණයට දා කලවම් කරන්න. රස වැඩි කිරීමට කැමති නම් ඔබට ගැඹුරු තෙලේ බැදගත් උම්බලකඩ කෑලි එකතු කිරීමට හැකියි.

3. ලපටි දඹල සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ලපටි දඹල ග්‍රෑම් 100, රතුලූණු ග්‍රෑම් 100, තක්කාලි ගෙඩි 1, අමුමිරිස් කරල් 3, ලුණු, දෙහි, හීනියට ගාගත් පොල් මිට 2ක්, ගම්මිරිස් කෑලි තේ හැඳි 1

සාදන ආකාරය: දඹල සුද්දකර සිහින්ව ලියාගන්න. රතුලූණු, තක්කාලි සහ අමුමිරිස්ද සිහින්ව ලියාගන්න. පසුව පොල්, දෙහි, ලුණු, ගම්මිරිස් එකට දමා හොඳින් අතගා අවසානයේ දඹල, ලූණු, තක්කාලි, අමුමිරිස්ද දා සම්බෝලය හදාගන්න

4. හිඟුරල මිරිස් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: හිඟුරල ග්‍රෑම් 500, රතුලූණු ගෙඩි 6, සුදුලූණු බික් 4, අමු මිරිස් කරල් 4, රම්පෙ, කරපිංචා, අමුතුනප තේ හැඳි 2, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1, කහකුඩු තේ හැඳි 1/4, ගොරකා කෑල්ලක්,  උලුහාල් තේ හැඳි 1/2, කුරුඳු කෑල්ලයි, මිටිකිරි කෝප්පයයි, ලුණු

සාදන ආකාරය: හිඟුරල පොතු ගා, සෝදා පොඩි කෑලි කපාගන්න. ලූණු, සුදුලූණු, අමු මිරිස් සිහින්ව ලියාගන්න. ඒවා සියල්ල මැටි ඇතිලියකට දා ඊට රම්පෙ, කරපිංචා, තුනපහ, මිරිස්, ගම්මිරිස්, කහ, ගොරකා, උලුහාල්, කුරුඳු, ලුණු සමඟ වතුර කෝප්ප 4-5ක් දමා ලිප තබන්න. අල තැම්බී වතුර හිඳිගෙන එනවිට මිටිකිරි දා, දෙවරක් නටන විට බාගන්න.

5. පතෝල මීකිරි සලාද

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ළපටි පතෝල ග්‍රෑම් 300, මුදවපු මී කිරි කෝප්ප 1/2, සිහින්ව ලියූ රතුලූණු ග්‍රෑම් 100, සිහින්ව ලියූ අමු මිරිස්කරල් 6-7, කබලේ බැද ගත් සූදුරු තේ හැඳි ¼, සිහින් පෙති කැපූ තක්කාලි ගෙඩි 1, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු, දෙහි යුෂ, මුද්දරස්පලම් ග්‍රෑම් 30,

සාදන ආකාරය: පළමුව ළපටි පතෝල සෝදා හීනියට කපාගන්න. පසුව එයට ලියූ රතු ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි ටික දමා ගෙන පොඩි නොවන සේ කලවම් කරන්න. වෙනමම භාජනයකට මී කිරි සහ සූදුරු, රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස්, දෙහි යුෂ එකතු කර කලවම් කරන්න. අවසානයේ මී කිරි මිශ්‍රණයට, පතෝල මිශ්‍රණය දමා හොඳින් කවලම් කර, මුද්දරස්පලම්ද උඩින් ඉස කෑමට ගන්න.
Latest